นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า
การเปลี่ยนสินค้า
  
กรณีที่เราจะรับคืนสินค้า คือ สินค้าที่เกิดการชำรุด แตก หัก พัง ที่เกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัท โดยสินค้านั้นยังไม่ได้ถูกใช้หรือสัมผัสเนื้อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด คุณลูกค้าจะต้องติดต่อทำการเปลี่ยนภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น  โดยติดต่อกลับมาหาแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราที่   02 279 8166-7 ( เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  9.00 น. - 18.00 น.) เพื่อแจ้งความประสงค์ในการคืนสินค้า กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้งเมื่อติดต่อเรา 
  
ทางเราจะดำเนินการเรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน   โดยวิธีดังนี้ 
 
- หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อของบน  toocoolforschool.in.th  
- สำหรับสินค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงิน ทางเราจะโอนคืนตามเลขบัญชีขอท่าน
  
โปรดทราบ : *เฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก  toocoolforschool.in.th เท่านั้นที่สามารถขอคืนได้
*กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ชำรุด เนื่องจากการขนส่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า
*ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนมาที่บริษัทฯ  
  
หากท่านมีคำถามเรื่องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02 279 8166-7  หรือทางอีเมล์   toocoolforschoolthailand@gmail.com
 
 
การคืนสินค้า
 
บริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าหลังจากการจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่คุณลูกค้าเกิดอาการแพ้จากผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งคุณลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขสั่งซื้อ พร้อมแนบสำเนาใบรับรองแพทย์ มาที่ toocoolforschoolthailand@gmail.com หรือ บริษัท เด็กหลังห้อง จำกัด เลขที่ 33 อาคาร อาร์ เจ ดี แอนด์ ซี ล็อค เอ ล็อค 45-47 ชั้น 3 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400