อาคาร สยามสแควร์ วัน
ชั้น 2 ห้อง 2017 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร 02-115-1391
เมกา บางนา
ห้อง 1048 ชั้น 1 เลขที่39 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กิโล 8 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-105-1798
เซ็นทรัล เวสต์เกต
ชั้น 1 199 , 199/1, 199/2 หมู่6 แขวงเสาธงหิน
เขตบางใหญ่ นนทบุรี
โทร 02-194-2739
ซีคอนสแควร์
ชั้น2 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02-721-8300
COUNTER @ CENTRAL
ZEN @ CENTRAL WORLD
ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เซน เซ็นทรัลเวิรล์ 4,4/1-2,4/4 ถนน ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร 090-908-9362
เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์
ชั้น 1 โซนเครื่องสำอาง 191 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 090-908-9363
เซ็นทรัล ศาลายา
เลขที่ 99/21 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร 02-429-6730
เซ็นทรัล พระราม 3
เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 090-908-9365